10000 fans MUFC vždy kričí: zlodejskí scouseri! Prečo ich neodsúdia?

Bývalý skvelý krídelník LFC John Barnes napadol tzv. lov na čarodejnicu, ktorý sa aktuálne týka Luisa Suáreza. Ten od FA dostal za nepotvrdený rasizmus 8-zápasový trest.


Jedni hovoria, že uruguajský útočník mal ako dospelý muž, ktorý navyše pred príchodom do Liverpoolu 3 roky pôsobil v Európe (Ajax), vedieť, že neger a negrito sú si foneticky a vlastne aj syntakticky veľmi blízke.

„Áno, neznalosť neospravedlňuje,“ opakuje starú pravdu John Barnes, ktorý pred časom tešil liverpoolskych fans svojou skvelou hrou. Ale neospravedlňuje len Suáreza? A čo Football Association?

Zoberme si za základ, že Suárez nazval Evru negritom. Už sme si aj v predošlom článku pripomenuli, že toto slovo akokoľvek hanebne pre nás ľudí zo západnej kultúry odsudzujúcich rasizmus znie, stále je jeho význam prostý a navyše mierumilovný – chlapče, priateľ, kámo, dokonca aj miláčik, či drahý.

FA zakladá svoj verdikt na tom, že každý, kto príde do Anglicka (okrajovo do západnej civilizácie), by mal vedieť, čo si môže dovoliť, čo môže vysloviť, aby to nepôsobilo urážlivo. To je základná premisa prítomnosti v akejkoľvek krajine sveta, lebo platí, že návštevník, turista, imigrant, by mal ctiť zákonitosti spolunažívania a kultúrne povedomie krajiny, aj národa, na ktorej území sa nachádza.

Podľa tejto logiky nemôže byť prekvapený, keď napr. v Čechách či na Slovensku španielsky hovoriaci týpek vybaví maximálne tak veľké kulové. Resp., že mu tu veľká väčšina nebude rozumieť (jazyk), že jeho prípadné zvyky a návyky, budú považované prinajmenšom za čudné.

Resp. ide o to, že len minimum populácie na tomto území hovorí po španielsky, obzvlášť treba do popredia dať jazyk, ktorým sa na ňom hovorí a tým španielčina rozhodne nie je. Samozrejme toto je jeden príklad a jeho obmien je niekoľko.

Dôležitá vec už bola spomenutá. Je ňou moment, kedy na jednej strane stojí väčšinový zástupca spoločnosti (v tomto prípade tej, ktorá je sformovaná v Čechách a na Slovensku) a nerozumie cudzincovi (španielsky hovoriacemu), lebo logicky nepozná jeho jazyk, a na tej druhej stojí rovnako nevedomý španielčinou oplývajúci týpek, ktorý samozrejme nehovorí po česky či slovensky. Ktorý z nich má právo hodnotiť toho druhého v prípade, že dôjde ku konfrontácii, ktorá si vyžaduje riešenie?

Som zásadne proti tomu starému známemu „na Slovensku po slovensky“, lebo to je hrubozrnná obmedzenosť par excellence, rešpektujem ale, že na slovensky hovoriacom území sa nemožno od inojazyčno hovoriaceho človeka nechať buzerovať za to, že napr. dopravné značenie nie je v jazyku, ktorému práve on rozumie.

A tak prechádzam k Barnesovmu „neznalosť neospravedlňuje“, ktoré ale na konkrétnom území s uzákoneným jazykom nemôže vystupovať len proti tým, čo mu nerozumejú (ak napr. neviem po slovensky a prejdem na miesto, ktoré oddeľoval nápis ´Nevstupovať, hrozí úraz!´ a privodím si ho, je to samozrejme moja chyba a musím za ňu niesť plnú zodpovednosť a následky), ale aj proti väčšine, ktorá mu rozumie, ale naopak nerozumie jazyku, ktorým hovorí napr. ten spomínaný španielsky týpek.

Teda, ak mi ten povie: „Mohol by si mi priateľu (negrito) ukázať, kde je metro“, tak mu predsa ako neznalý idiot nerozbijem hubu len preto, že si myslím, že ma nazval negrom. A toto je pointa toho, o čom je prípad Evra vs Suárez, toto je to, na čo poukazuje Barnes, pripomínam, že ex-futbalista tmavej pleti a navyše Angličan.

Nevedomosť teda, pravdivo povedané, neospravedlňuje, nevedomosť je len výhovorkou a to tak na strane Suáreza, ktorý mal ako dospelý svojprávny muž so skúsenosťou so životom v Európe vedieť, čo slovo neger znamená a že negrito akokoľvek nekonfliktné slovo je až príliš podobne znejúce a že z toho číha dosť veľký prúser, tak na strane FA a tiež Evru, ktorí úplne alibisticky a tendenčne popierajú základný bod multikulturalizmu, teda implentovanie zvyklostí jedného národa, do zvyklostí iného a to nenásilnou formou, navyše s nutnosťou rešpektovať to, čo národ robí národom, to na čo je hrdý, to, čo žije.

Jednoducho povedané, ak mal Suárez vedieť, že neger a negrito znejú veľmi podobne, mal to vedieť aj Suárez a určite aj FA a tá navyše mala vychádzať práve z tohto bodu. Jedine, že by mala naozaj preukázateľný dôkaz, že Suárez Evru rasisticky urazil.

„Pred 20 rokmi v Anglicku tí istí ľudia, čo teraz Suáreza odsúdili z rasizmu, ani nevedeli, čo rasizmus je. Prečo teda teraz obviňujú sami seba?“ pýta sa aktuálne 48-ročný rodák z Jamajky spomínajúc na to, že aj on si za svojej kariéry toho vypočul dosť, teraz sa ale prekvapivo zmenili pomery.

Navyše dodáva: „Keď hrá Man Utd v Liverpoole, tak 10 tisíc jeho fans pravidelne kričí: ´zlodejskí scouseri´. Rád by som teda bol, keby boli potrestaní. A to platí aj o tých liverpoolskych, ktorí protivníkov z Man Utd oslovujú: ´vy macns a pod.´“

„Ako to teda teraz je? V rasizme by mala byť nulová tolerancia, v aktuálnom prípade je to len hon na čarodejnicu,“ hovorí a ja ho mierne poopravím – ide o hon na jednu čarodejnicu, či presnejšie na jedného čarodejníka, ktorým je Luis Suárez.

„Tým, čo Suárez Evrovi povedal pripustil, že zrejme nemal na mysli, že to, čo povedal, bolo nejako dôležité, pretože platí, že pokojne mohol povedať, že nikdy nič také nevyslovil,“ dopĺňa Barnes.

Tak ako teda, milá FA?

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply