Oficiálny slovenský fanclub

lfcway.com ako oficiálna pobočka, resp. Supporters club Liverpool FC

dátum potvrdenia našej žiadosti klubom: 3.11. 2014

Certifikát Slovakia Supporters Clubu 2015/16

Certifikát Slovakia Supporters Clubu 2015/16

počet členov:

pravidlá:

stanovy:

predstavenstvo:

dozorná rada:

výhody: