Profesor o kauze Suárez: Jazykové schopnosti FA sú úplne chybné

Profesor hispánskych štúdií Aldo Mazzucchelli rozoberá správu FA o Suárezovi. Autor je uznávaným profesorom hispánskych štúdií na Brown University v USA.


Najprv budem citovať kľúčový bod dokumentu od FA:

§90.

„Tvrdenie pána Evru bolo to, že v odpovedi na jeho otázku: „Prečo si ma kopol?“, pán Suárez odpovedal: „Porque tu eres negro“. Pán Evra vyhlásil, že v čase, keď to pán Suárez povedal, on (pán Evra) to pochopil tak, že to znamená „Pretože si ***** (neger – poznámka redaktora). Teraz hovorí, že verí, že slová, ktoré použil pán Suárez znamenajú „Pretože si čierny“.“

Čítal som celú správu FA. Narodil som sa v uruguajskom Montevideu, v súčasnej dobe som profesor literatúry a jazyka na univerzite v USA. Je mi jasné, že španielsky jazyk, ktorým hovorí Evra je odlišný od toho, ktorým hovorí Luis Suárez. Som prekvapený, že nikto (a najmä liverpoolski právnici), nezdôraznil tento bod. Kľúčové je, že Evra tvrdí, že Suárez použil španielske formulácie, ktoré Suárez jednoducho nemohol použiť. Suárez nemôže hovoriť tak, ako to tvrdil Evra. A to silne naznačuje, že Evra si všetko vymyslel.

To je, podľa môjho názoru, kľúčové v tomto prípade, a ak by to bolo uznané, zničilo by to Evrovu dôveryhodnosť. Je tu mylná skutočnosť, že FA neuznala, že Suárez by nikdy nemohol povedať „porque tu eres negro“ (to jednoducho nie je spôsob, ako sa hovorí v oblasti Rio de la Plata), a oveľa menej  porque tu es negro alebo „tues negro“ (ako zrejme uviedol Comolli), ktoré sú gramaticky nesprávne, alebo jednoducho v španielčine neexistujú.

Sloveso „ser“ (byť) v oblasti Rio de la Plata týmto spôsobom nepoužívame. Luis Suárez by povedal: „porque SOS negro“. K tomuto nie je žiadny iný variant alebo alternatíva v španielčine, ktorú my používame. A my samozrejme nehovoríme „por que tu es negro“ (ako pravdepodobne vyhlásil Comolli), pretože to nie je španielska syntax. V tej vete je slovo „es“ zle konjugované v tretej osobe singuláru, pričom by malo byť konjugované v druhej „sos“ (a nikdy, opakujem, „eres“). Ja neviem, čo počul Comolli od Suáreza po zápase, ale som presvedčený, že to počul zle, iba ak by sme si mysleli, že Suárez nevie hovoriť po španielsky …

To, čo z toho vyplýva je, že Evrova správa o tom, čo povedal Suárez je nespoľahlivá, proste preto, že Evra líči Suárezovo rozprávanie v španielčine, ktorú Suárez jednoducho nepoužíva. Suárez nemohol povedať „porque tu eres negro“. Povedal by, ak vôbec niečo povedal, „porque sos negro“. A problém je, že to nie je to, čo tvrdil Evra.

Ešte raz: Evra tvrdí, že mu Suárez povedal: „porque tu eres negro“, čo znie nepravdepodobne. Ľudia z Buenos Aires alebo Montevidea jednoducho nepoužívajú sloveso „ser“ (byť) týmto spôsobom. V takom prípade by sme povedali „porque sos negro“. Ako to, že Evra tvrdí, že Suárez rozpráva tak, ako on nerozpráva, a FA akceptuje jeho slová? Vyzerá to tak, že si to Evra vymyslel.

Poďme ale venovať určitú pozornosť neuveriteľne nedbalému spôsobu, akým FA vo svojej správe narába so španielskym jazykom.

§138.

„Pán Comolli hovoril vo svojej svedeckej výpovedi, že pán Suárez mu tvrdil, že sa nič nestalo. Povedal, že tam bol jeden incident, kedy sa pánu Evrovi ospravedlnil a pán Evra mu povedal: „Nedotýkaj sa ma, Juhoameričan“, na čo, podľa pána Comolliho, pán Suárez odpovedal: „Por que tu eres negro?“. (…) Pán Comolli potvrdil v rámci krížového výsluchu, že je presvedčený, že to, čo povedal pán Suarez pri tej výmene názorov boli slová, ktoré pán Evra preložil ako: „Prečo, pretože si čierny“. „

Por que, tu eres negro?“ …. ?! To nedáva zmysel. Nie je to po španielsky! „Por qué“ znamená „prečo“ (a nie „pretože“ v tomto prípade). Je to napísané nesprávne v oficiálnej správe FA (ale nezdá sa, že by sa trápili kvôli španielčine, pretože zaobchádzajú so španielčinou takýmto nedbanlivým spôsobom v celej správe). Veta „Por que, tu eres negro?“ nemôže byť preložená tak, aby to dávalo zmysel. Keby som to mal preložiť doslova, bolo by to niečo ako: „prečo, si čierny?“ Nemám poňatia, čo to môže znamenať.

A verzia pána Comolliho je veľmi odlišná od toho, čo vyhlásil Suárez. Pozrime sa na to, čo povedal Suárez:

§141.

„Verzia pána Suáreza tohto rozhovoru bola nasledovná. Povedal, že pán Comolli mu vysvetlil, že Sir Alex Ferguson a pán Evra si sťažovali rozhodcovi, že pán Suárez rasisticky urazil pána Evru päťkrát počas hry. Pán Comolli požiadal pána Suáreza, aby mu povedal, čo sa stalo. Pán Suárez mu povedal, že pán Evra mu povedal: „Nedotýkaj sa ma, Juhoameričan“. Pán Suarez povedal: „Por que negro?“. Pán Suarez povedal pánu Comollimu, že je to jediné, čo povedal.“

Čo Suarez uviedol dáva perfektný zmysel v španielčine, ktorou hovoríme v oblasti Rio de la Plata. Aj keď, zase, FA to prepísala chybne. Mali napísať: „¿Por qué, negro?“. Potom nemám tušenie, prečo FA verí nesprávnej španielčine niekoho, kto nie je rodeným hovorcom (Comolli), namiesto popisu samotného Suáreza.

Jazykové schopnosti FA sú úplne chybné, a zdá sa, že boli kľúčové v posudzovaní prípadu.

{xtypo_alert}Poďme sa pozrieť na to, aké je mizerné ich pochopenie a používanie španielskeho jazyka, len pri podrobnejšom pohľade na ďalšiu časť z odôvodnenia FA:

§284.

(…) Pán Comolli povedal rozhodcovi, že pán Evra prvý povedal: „Si Juhoameričan“ pánu Suárezovi, ktorý odpovedal „Tues Negro“, čo sa prekladá ako „Ty si čierny“.“

Je smiešne, že FA, po starostlivom zvážení všetkého, považuje za dôležité to, čo pán Comolli mohol pochopiť od Suáreza, keď je jasné, že pán Comolli môže len ťažko pochopiť to, čo sa on sám snaží povedať v španielčine.

Hovorím to len preto, že „tues“ nie je španielske slovo. A „tues negro“ nemožno preložiť vôbec, ani tak, ako FA tvrdí, že to znamená. To jednoducho nie je španielsky výraz, takže to nemôže byť „prekladané“. Comolliho spomienka na rozhovor so Suárezom tesne po skončení zápasu je nespoľahlivá. Škoda, že sa to dostalo k porote FA oficiálne z Liverpoolu, ale ten jazyk je tak smiešne zlý, že ma to rozosmieva.

Stručne povedané: Suárez nemohol dokonca ani povedať: „tu eres“ negro, čo by bolo gramaticky správne v Madride, pretože v oblasti Rio de la Plata by sme nikdy nepovedali „tu eres negro“, ale „vos SOS negro“.

A to je fakt, nie vec názoru hocikoho, ani jazykových odborníkov, s ktorými FA konzultovala. Som rodák z Montevidea, mám doktorát v španielčine zo Stanfordu a v súčasnosti som profesor španielčiny na Brown University, a keby som bol povolaný k tomuto súdu, kategoricky by som poprel, že Suárez, ktorý prežil celé svoje detstvo v Montevideu, okrem toho, že sa narodil v Salto, mohol povedať niečo iné ako „vos SOS negro“. Neexistuje možnosť, že by mohol povedať Evrovi, spontánne a ako reakciu na Evrove slová a postoj, „porque tu eres negro“ a oveľa menej „tues negro“, čo neexistuje. Proste „tues“ nie je po španielsky.

Napriek tomu to FA berie, uvádza to vo svojej správe, a zdôvodňuje svoje presvedčenie týmito slovami.

Keď čítam vyhlásenie Evru, chápem, že sa mohlo stať, že Evra v určitom okamihu zle Suáreza pochopil. Keď Suárez povedal: „¿por qué, negro?“, mohol to Evra pokladať za rasovú urážku, zatiaľ čo Suárez, navyše v zápale diskusie, to mohol povedať ako normálny spôsob svojho vyjadrovania (nie presne na to, aby Evru upokojil, ale len preto, že on takto normálne hovorí bez toho, aby o tom premýšľal).

Toto je bod, kde sa zdá, že konflikt dvoch kultúr je dôležitejší, a to ide proti Suárezovi, pretože to vyzerá tak, že nikto v porote (nehovoriac o médiách typu Daily Mail), sa ani nesnažil porozumieť bežným spôsobom používania termínu „negro“ v oblasti Rio de la Plata.

Vypočuli si svojich expertov, ktorí im vysvetlili rôzne možnosti použitia nášho slova v závislosti na rôznych súvislostiach a zámeroch. Potom sa porota proste rozhodla, že konflikt bol rovnako agresívny z oboch strán, a preto došli k záveru, že Suárez nemohol použiť na Evru slovo „negro“ v opisnom význame. Prečo?

Ich interpretácia mi nie je jasná a nezdá sa, že je jediná možná. „¿Por qué, negro?“ (Po tom, čo Evra povedal: „Nedotýkaj sa ma, ty Juhoameričan“) nie je útok, ale otázka, a to naozaj veľmi obyčajná, kde „negro“ je opisné meno, nie prídavné meno s negatívnym významom. Plne chápem, prečo Briti alebo Američania možno hneď nepochopia tón alebo Suárezov zámer. Ale ja som jasne pochopil Suárezov zámer a zdá sa mi to byť v poriadku. Chápem to skôr ako bežné, neútočné oslovenie Evru bez nejakého iného zámeru.

Celý verdikt je, zdá sa byť založený na 3 bodoch:

1.) FA má tendenciu veriť, že Evra je spoľahlivejší než Suárez (čisto subjektívny prvok).

2.) Nezdá sa, že by FA pochopila španielsky jazyk, ktorý vraj bol použitý, aj keď verdikt založila práve na vlastnom výklade tohto španielskeho jazyka.

3.) Sú presvedčení, že slovo „negro“ nemôže byť použité v opisnom význame v rámci diskusie, čo znamená, že nechápu, ako ho my používame v oblasti Rio de la Plata. Tu cítili, že Suárez bol nedôveryhodný a to mu priťažilo.

Škoda. Najdôležitejšie je, čo to spôsobilo. Suárezovo meno bola zničené a FA teraz ukázala, že nie je žiadny dôkaz o tom, že Suárez povedal čokoľvek z toho, čo mu prisudzuje Evra, okrem samotného vyhlásenia Evru.

Evra presvedčil FA. Rád by som vedel, koľko rasových predsudkov (voči „divokým zvieratám“, ktorými sú Juhoameričania podľa slávneho komentára Alfa Ramseyho), je v hre FA a predstaviteľov médií.

zdroj: thisisanfield.com

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply